Cipres CIPRES FILTR BRNO Odsysanie i filtracja powietrza
Čeština English Deutsch Slovenčina Русский Italiano Українське Espańol Français
Zgłoszenie wad dla klientów
Facebook Cipres
Strona główna / Aktualności / Identyfikacja zbyt wysokich kosztów eksploatacji przy stosowaniu odsysania i filtracji powietrza

Identyfikacja zbyt wysokich kosztów eksploatacji przy stosowaniu odsysania i filtracji powietrza

Identyfikacja zbyt wysokich kosztów eksploatacji przy stosowaniu odsysania i filtracji powietrza

WPROWADZENIE


Głównym zadaniem odsysania i filtracji powietrza jest odprowadzenie zanieczyszonego powietrza od miejsca źródła pyłu do urządzenia filtrującego – spełnianie wartości imisyjnych. Cząsteczki pyłu są odłączane tak, aby wydmuchiwane powietrze dosięgło ustawowowo danej wartości resztkowego pyłu latającego – spełnianie wartości emisyjnych. Od odsysania oczekujemy ciągłą moc odsysającą z zagwarantowaną skutecznością filtracji przy niskich kosztach eksploatacji. Rzeczywiste parametry eksploatacji całej technologii są wynikiem projektu poszczególnych elementów i ich wzajemnego współdziałania. W następujących ustępach przedstawimy Państwu niektóre parametry podstawowe, które mają znaczący wpływ na koszty eksploatacji technologii odsysania. 

 

PARALELNOŚĆ TECHNOLOGII PRODUKCJI


Jest podstawowym parametrem do technicznego projektu technologii centralnego odsysania wiekszej ilości maszyn. Określa potrzebną moc odsysania przy maksymalnej możliwej paralelności technologii produkcji. Na podstawie paralelności technologii produkcji jest możliwe zaprojektowanie takiego systemu odsysającego, który swoją mocą pokryje potrzebę technologii produkcji a jednocześnie nie zużyje więcej energii, niż potrzeba

 

STEROWANIE MOCY ODSYSANIA


System sterowania mocy odsysania przy pomocy przetwornika frekwencyjnego(FM)znajduje swoje zastosowanie tam, gdzie średnia wartość paralelności technologii jest niska(k= 0,4 – 0,75), ale jednocześnie możeosiągnąć stan k=1. Automatyczny system sterowania systemu odsysającego używa czujniki, automatyczne klapki, system sterowania i FM. System jest połączony elektrcznymi wiązaniami z technologią produkcji i zabezpiecza odsysanie wszędzie tam, gdzie jest to konieczne. W praktyce rozwiązanie to przynosi oszczędności energii elektrycznej w granicach 30% - 60% w porównaniu do standartowemego START (100%) – STOP (0%). 

 

WYBÓR WŁAŚCIWEGO URZĄDZENIA FILTRUJĄCEGO


Urządzenie filtrujące jest jedną z najważniejszych funkcjonalnych części technologii odsysania. W urządzeniu filtrującym dochodzi do oddzielenia cząsteczek pyłu od odsysanego powietrza. Podstawowymi zadaniami urzadzenia filtrującego są:
  • ciągłość pracy przy stałej stracie ciśnienia => mocy odsysania
  • długi czas działania medium (18 000 – 20 000 godzin eksploatacji)
  • przestrzeganie wartości resztkowego pyłu latającego (EMISJII)
  • niskie koszty eksploatacji a w szczególności energii i wymiany medium filtrującego
Istnieją różne typy urządzeń filtrujących, specyficzne swoimi rozmiarami, rodzajem medium filtrującego, rodzajem regeneracji itd. Podobnie istnieje dużo rodzajów pyłów, które są specyficzne swym złożeniem i właściwościami. Wybór rodzaju filtra jest kwestią długoletniego praktycznego doświadczenia dostawcy, który za swoje decyzje ma przyjąć odpowiedzialność. Błędnym wyborem typu filtra i jego osprzętu może dojść do sytuacji w której koszty eksploatacji bardzo szybko przekraczą koszty nabycia

 

WYBÓR WŁAŚCIWEGO WENTYLATORA

 
Równie ważną częścią systemu odsysania jest wentylator a to głównie co do wyboru jego parametrów technicznych oraz ze względu na rozwiązania dyspozycyjne i właściwości fizyczne odsysanego pyłu. Wydajność wentylatora stanowiona jest dwoma podstawowymi wartościami: ilością odsysanego powietrza Q [m3/h] i ciśnieniem tranportowym P [Pa]. Moc wentylatora musi odpowiadać potrzebam całego systemu wentylacji. Dysproporcje między wydajnością powietrzną i ciśnieniową wybranego wentylatora mogą w zależności od jego krzywej wydajnośći doprowadzić albo do braku potrzebnych parametrów, albo do nadmiernego zużycia energii elektrycznej

 

WYDECH PRZEFILTROWANEGO POWIETRZA


Przefiltrowane powietrze można odprowadzić tak do środowiska zewnętrznego (w lecie) jak i z powrotem do pomieszczenia hali (w zimie). Powrót czystego przefiltrowanego powietrza z powrotem do pomieszczenia hali gwarantuje wyrównany bilans powietrzny w hali i wyraźną oszczędność energii cieplnej. To że stopień czystości wróconego powietrza jest na wyższym poziomie, niż stanowiona wartość emisji jest oczywiste. 

 

ZAKOŃCZENIE


Operatorem wybrane urządzenie filtrujące miałoby:
  • swoją funkcją dotrzymać imisji i emisji wartości
  • umożliwić oszczędność energii elektrycznej (kW), podczas gdy cena jednej kW generuje koszty około 7000,- CZK za rok i jedną zmianę
  • umożliwić oszczędność energii cieplnej około 100 000,- CZK za rok i jedną zmianę przy niskiej mocy odsysania
  • gwarantować czas użytkowanaia medium filtrującego   18 000 – 20 000 godzin eksploatacji
  • zapewnić pełną gwarancję eksploatacji urządzenia  18 000 – 20 000 godzin eksploatacji

Autorzy atrykułu:
Ing. Radek Veselý         CIPRES FILTR BRNO s.r.o.
Ing. Přemysl Pazdera   CIPRES FILTR BRNO s.r.o.
01 Odlewnia – region Morawsko-śląski02 Spawalnia – region Morawsko-śląski03 Zakład spożywczy - region Trnawski04 Zakład recyklacyjny – region Grodźca Królowej05 Zakład drzewiarski – region Trnawski
06 Odlewnia – region Bratysławski07 Napełnianie wkładów tonerowych – region Południowomorawski08 Zakład papierniczy – region Żylinecki09 Zakład papierniczy – region Bratysławski10 Zakład papierniczy - region Południowomorawski
11 Zakład drzewiarski - region Południowomorawski12 Zakład papierniczy - region Bańskobystrzycki13 Republika Południowej Afryki14 Produkcja materiałów budowlanych - Polska15 Zakład chemiczny - Wielka Brytania
16 Zakład drzewiarski – region Południowomorawski17 Spawalnia – region Morawsko-śląski18 Przyjmowanie produktów rolnych19 Przetwórstwo tworzyw sztucznych - region Ołomuniecki20 Spawalnia – region Liberecki
1234
Předchozí stránka Následující stránka
ABB
Bochemie
Cement Hranice
Gorenje
Hanák
Lasselsberger
Mikrop
Monroe
Moraviapress
Procter&Gamble
Ško-energo
Sporten
Sykora
Trachea
Vesuvius
Wöhr
Yaskawa-Motoman
Sapeli
Slévárna Kuřim
TSS
© 2010  |  CIPRES FILTR BRNO s.r.o., Rebešovická 13, 643 00 Brno - Chrlice
Wygenerowano Marketingowym i dziełowym Systemem Animáto. Webdesign i system redakcyjny Animáto
Wszystkie prawa zastrzeżone    |    Mapa stron